2 Responses to Io Ipse Idem par Romeo Gigli primavera-estate 2010

  1. fendissima says:

    Orribile.

  2. Edward Phelan says:

    Aiutoooo! Ma chi se li mette??